Ngày 16.1, Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam (VBL) trao học bổng bậc đại học và tài trợ nghiên cứu chương trình hỗ trợ tài năng trẻ Vì an ninh tài nguyên nước năm 2013-2014 cho 11 sinh viên và 3 đề tài nghiên cứu tại TP.HCM.

Trị giá mỗi học bổng là 15 triệu đồng/sinh viên. Trước đó, cũng đã trao học bổng cho 11 sinh viên và tài trợ cho một đề tài nghiên cứu đã được tổ chức tại Cần Thơ. Tổng giá trị học bổng và tài trợ của năm 2013-2014 là 860 triệu đồng.

M.P