Sáng 18/9, Hội đồng Khoa học xã hội TP HCM trao tặng Giải thưởng Trần Văn Giàu lần thứ 7-2015 cho tác phẩm “Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ (Từ khởi thủy đến năm 1945)” của nhóm tác giả Trần Đức Cường (chủ biên), Võ Sĩ Khải, Nguyễn Đức Nhuệ và Lê Trung Dũng cùng biên soạn.

Theo nhận xét của Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu, đây là công trình khoa học nghiêm túc, có những đóng góp mới, góp phần làm sáng tỏ thêm về lịch sử hình thành và phát triển vùng đất Nam Bộ, vùng Đất Mới của Tổ quốc.

Đây cũng là tác phẩm duy nhất trong 3 năm qua (2012-2013-2014) đáp ứng đầy đủ các điều kiện và xứng đáng đoạt Giải thưởng Trần Văn Giàu về chuyên ngành lịch sử.

Sinh thời, GS Trần Văn Giàu luôn tâm đắc và mong mỏi có người kế tục sự nghiệp của ông trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử Việt Nam và vùng đất mới Nam Bộ. Nhưng đến nay mới có tác phẩm đáp ứng được yêu cầu để được trao giải thưởng mang tên GS.

D.X.