Tối nay 28-7, lần đầu tiên, LĐLĐ TPHCM sẽ trao “Giải thưởng 28-7” cho 7 chủ tịch công đoàn (CĐ) cơ sở xuất sắc nhất, gồm: Ông Huỳnh Phát Đạt, Chủ tịch CĐ Công ty Sanofi- Aventis Việt Nam; ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam; ông Đinh Tuấn Kiệt, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Vĩ Châu; ông Trần Văn Thẩm, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH J.H Việt Nam, huyện Hóc Môn - TPHCM; bà Nguyễn Phương Thảo, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Prokingtex; ông Liêu Quang Vinh, Chủ tịch CĐ Công ty Freetrend Việt Nam; ông Phan Văn Vẹn, Chủ tịch CĐ Công ty Nissei VN.

Giải thưởng 28-7 được trao cho những chủ tịch công đoàn cơ sở thật sự nổi trội, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn gần gũi, gắn bó với công nhân, có phương pháp hoạt động sáng tạo, mang lại kết quả thiết thực cho đoàn viên, CNVC-LĐ; góp phần quan trọng cho việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. M.Hương