Chiều 30/3, tại Aten (Hy Lạp) đã diễn ra lễ trao đuốc Olympic cho Ban Tổ chức Đại hội Olympic Bắc Kinh 2008, ngọn lửa thiêng Olympic lấy từ quê hương của phong trào Olympic quốc tế là vùng Olympia.