(VOV) - Đoàn cán bộ văn hóa do Viện trưởng Viện văn hóa Đỗ Minh Thúy dẫn đầu vừa thực hiện chuyến thăm tới Pháp trong 5 ngày qua nhằm mục đích tìm hiểu việc bảo tồn và phát huy di sản trong đời sống xã hội

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, đoàn cán bộ văn hóa của Viện Văn hóa đã tới tham quan và làm việc với một số lãnh đạo và cán bộ của một số bảo tàng, một số công trình di tích lịch sử, văn hóa của Pháp, tham khảo, tìm hiểu những cách thức khai thác các di sản văn hóa, trong đó có các bảo tàng, các di sản, để phục vụ cho lĩnh vực du lịch. Trong các cuộc trao đổi, phía Pháp đã giới thiệu những biện pháp trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, lịch sử để làm sao mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, đồng thời vẫn lưu giữ được những tài sản quý giá của đất nước. Về vấn đề này, hai bên đều mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Viện trưởng Đỗ Minh Thúy cho rằng, đối với Việt Nam, chúng ta cần phát huy nhiều hơn vốn di sản của mình để đưa văn hóa truyền thống đóng góp vào văn hóa chung của thế giới, cũng như đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới để các bạn hiểu hơn về Việt Nam./. Văn Anh (từ Paris)