“Chúng ta chấp nhận điều này cũng giống như một hộ gia đình có đất nhưng không có tiền làm nhà, mà phải gọi hàng xóm đến cùng làm nhà, cùng ở; hoặc giao họ sử dụng trong một thời gian nhất định rồi mới trả cho mình” – Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nói khi góp ý về vấn đề đầu tư trụ sở làm việc.

Thảo luận tổ về Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước chiều nay, 10-11, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Nghệ An đề nghị bổ sung tài sản dự trữ quốc gia vào tài sản công và các loại tài sản công khác. Chẳng hạn như sau này có thể phát sinh danh mục biển số xe, cơ sở dự liễu quốc gia, cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước, hệ thống phần mềm… thì có thể bổ sung vào để thuận lợi trong quá trình khai thác, sử dụng, quản lý.

Về vấn đề đầu tư trụ sở làm việc theo hình thức đối tác công tư, theo ông chỉ nên theo hình thức BT. Vì công năng của trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước khác với nhà ở, hộ gia đình hay trung tâm thương mại, khác sạn… Nếu đầu tư theo hình thức đối tác công tư thì có thể sử dụng các hình thức BOT, BTO, BOO… tuy nhiên sẽ không thích hợp.

“Chúng ta chỉ giải quyết được vấn đề huy động nguồn vốn xã hội để xây dựng trụ sở nhưng chưa lường hết được hậu quả, rủi ro gây ra trong quá trình sử dụng như an toàn cháy nổ, mất cắp, an ninh, bí mật nhà nước, tính tôn nghiêm của cơ quan công quyền và các rủi ro khác…” – Tổng Kiểm toán Nhà nước nói. Đặc biệt dễ bị lợi dụng, nhất là những khu đất “vàng”.

Tranh viec dau tu tru so nhu ho gia dinh co dat nhung phai goi hang xom cung lam nha - Anh 1

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc

Ông cho rằng, chúng ta chấp nhận điều này cũng giống như một hộ gia đình có đất nhưng không có tiền làm nhà, mà phải gọi hàng xóm đến cùng làm nhà, cùng ở; hoặc giao họ sử dụng trong một thời gian nhất định rồi mới trả cho mình.

ĐBQH Hà Thị Minh Tâm (Hà Nam) nêu quan điểm, việc khai thác sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê kinh doanh dịch vụ liên doanh liên kết quy định tại Điều 32, 51, 53, 54, 55, 56 cần quy định rõ chủ thể quản lý, tách bạch chủ thể sử dụng tài sản công cho mục đích cho thuê kinh doanh dịch vụ với chủ thể quản lý chung tài sản công để thể hiện rõ trách nhiệm pháp lý của mỗi cá nhân đối với mỗi tài sản mà mình quản lý.

“Về cho thuê tài sản công, tôi thấy thực chất từ trước đến nay tình trạng này vẫn diễn ra nhưng chưa có quy định cụ thể, việc luật hóa quy định này giảm tình trạng thuê chui như hiện nay, tăng thêm nguồn thu cho nhà nước đối với tài sản công không sử dụng hết công năng. Tuy nhiên, cần quy định cụ thể để giám sát và có chế tài xử lý nghiêm, tránh tình trạng khai báo thêm nhu cầu sử dụng để cho thuê trục lợi” – bà phân tích.

Về góp vốn kinh doanh, đại biểu đề nghị xem xét lại quy định cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản để góp vốn kinh doanh. Trước hết cần xem xét tính pháp lý của chủ sở hữu tài sản, nếu là tài sản công chủ sở hữu là toàn dân, việc giao cho người đứng đầu toàn quyền quyết định sử dụng vào mục đích góp vốn, nếu xảy ra việc kinh doanh thua lỗ sẽ khó quy trách nhiệm cá nhân, khi đó nhà nước lại phải đứng ra trả khoản thua lỗ vì hoạt động kinh doanh đó.

Từ thực tế hoạt động góp vốn kinh doanh của một số đơn vị sự nghiệp công lập khi bị thua lỗ đã xảy ra và làm thất thoát tài sản công nhưng khó quy trách nhiệm sai phạm cho cá nhân và thậm chí có hiện tượng hóa giá các khu đất vàng của nhà nước để chuyển sang quyền sử dụng cá nhân do hình thức góp vốn kinh doanh bị thua lỗ và doanh nghiệp mất khả năng trả nợ. “Đây là những vấn đề dễ phát sinh tiêu cực, nếu áp dụng vào thực tiễn tôi đề nghị xem xét cân nhắc tránh tình trạng vụ lợi trong hoạt động góp vốn kinh doanh đối với các đơn vị này”, đại biểu nhấn mạnh.

Quỳnh Vinh