Hanoinet - Hơn một tháng nay, Huế (S năm 3, Trường ĐH Y tế cộng đồng), dân tộc Tày, quê ở Yên Bái, đã nghỉ làm thêm ở một cửa hàng ăn trên đường Láng.