Khảo sát của đài CNN cho thấy bà Hillary Clinton lại giành chiến thắng trong buổi tranh luận tổng thống cuối cùng với 52% ủng hộ so với 39% ủng hộ ông Donald Trump.