Ngày 27-11, Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Biển Đông: Tăng cường hợp tác vì an ninh và phát triển ở khu vực" do Học viện Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức đã bế mạc tại Hà Nội.

Hội thảo đã diễn ra trong không khí thảo luận thân thiện, thẳng thắn, xây dựng, với 25 tham luận và 4 phiên thảo luận, đã định hình một khuôn khổ đối thoại của giới khoa học về biển Đông. Các học giả cho rằng tranh chấp phức tạp trên biển Đông có thể giải quyết bằng luật pháp quốc tế vì Luật Quốc tế có các điều khoản và thủ tục cũng như có các cơ chế như Tòa án Công lý quốc tế, Tòa án Luật biển quốc tế và Cơ chế trọng tài quốc tế có thể được áp dụng cho việc giải quyết tranh chấp biển Đông, mặc dù các bên cần phải giải quyết nhiều vấn đề kỹ thuật pháp lý cũng như thu thập bằng chứng lịch sử.