Chiều 26/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ.

Giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt, không để tình trạng bổ nhiệm đúng quy trình nhưng thực chất cán bộ không xứng đáng.

Tranh bo nhiem dung quy trinh ma can bo khong xung dang - Anh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, tính đến ngày 15/12/2016, có 49 lượt Bộ, ngành và 149 lượt địa phương đề nghị thẩm tra các phương án tinh giản biên chế năm 2015, 2016 và 2017.

Tổng số biên chế là 21.247 người. Ông Tuấn cũng cho biết, Bộ Nội vụ tiếp tục triên khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Quyết định 2218 của Thủ tướng về tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn và kiểm soát chặt số lượng cấp phó, biên chế trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, bên cạnh kết quả đã đạt được, Bộ Nội vụ còn một số điểm hạn chế như, cải cách hành chính (CCHC) còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu chung do vậy cần đẩy mạnh hơn nữa để CCHC thực sự là giải pháp đột phá tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ cho phát triển kinh tế- xã hội.

Việc quản lý tổ chức bộ máy hành chính nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu so với tình hình mới của đất nước. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước có chỗ còn cồng kềnh, một số nhiệm vụ các bộ, cơ quan chưa phân định rõ. Cơ quan đơn vị sự nghiệp chưa được đổi mới.

Đặc biệt, hiệu quả tinh giản biên chế chưa đạt yêu cầu. Chất lượng đội ngũ cán bộ chưa được đánh giá chính xác, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công vụ có biểu hiện vi phạm, chưa được chấn chỉnh kịp thời.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước; Tích cực phối hợp các Bộ, ngành tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đột phá giúp Chính phủ xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực hiệu quả thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Về tuyển chọn công chức, Phó Thủ tướng đề nghị, cần công khai tiêu chí, tiêu chuẩn minh bạch đáp ứng yêu cầu tuyển dụng. Đặc biệt, cần rà soát bỏ quy trình bất hợp lý tránh tình trạng chạy chọt bổ nhiệm người nhà. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ.

Giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm. Không để bổ nhiệm đúng quy trình nhưng thực chất cán bộ không xứng đáng với những tiêu chuẩn để được bổ nhiệm ở những vị trí này. Cần đẩy mạnh đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá cán bộ; Kiên quyết sàng lọc, thay thế cán bộ, công chức làm việc kém hiệu quả.

L.Bình

Từ khóa

Phó Thủ tướng Trường thực Trương Hòa Bình Bộ Nội vụ bổ nhiệm cán bộ