TPO - Khoảng 8h50 hôm nay (2/4), tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang thực hiện nghi thức tuyên thệ trước Quốc hội và nhân dân.

Trang trong le tuyen the cua Chu tich nuoc - Anh 1

Tân Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức.

Trang trong le tuyen the cua Chu tich nuoc - Anh 2

Với đa số phiếu tán thành, ông Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước trước Quốc hội và nhân dân sáng 2/4.

Trang trong le tuyen the cua Chu tich nuoc - Anh 3

Nghi lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước diễn ra vô cùng trang trọng.

Trang trong le tuyen the cua Chu tich nuoc - Anh 4

Chủ tịch nước bước tới bục nghi lễ, cúi chào trước lá cờ Tổ quốc

Trang trong le tuyen the cua Chu tich nuoc - Anh 5

Trang trong le tuyen the cua Chu tich nuoc - Anh 6

Mở đầu tuyên thệ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trang trong le tuyen the cua Chu tich nuoc - Anh 7

Đặt tay lên Hiến pháp, tuyên thệ: “Tôi xin chân thành cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước, tôi - Trần Đại Quang, Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, nỗ lực hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó”

Trang trong le tuyen the cua Chu tich nuoc - Anh 8

Trang trong le tuyen the cua Chu tich nuoc - Anh 9

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trang trong le tuyen the cua Chu tich nuoc - Anh 10

Phát biểu trước Quốc hội sau khi nhậm chức và tuyên thệ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, sẽ nguyện làm hết sức mình phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước hào hùng của dân tộc và kinh nghiệm của các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, chủ động tích cực hội nhập, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội trên thế giới.

Trang trong le tuyen the cua Chu tich nuoc - Anh 11

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng cảm ơn nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hết lòng hết sức vì đất nước, vì nhân dân. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng hoa nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.