(Zing) - Đây là các kiểu hóa trang kinh dị trong dịp carnival đầu năm đang diễn ra tại Mỹ, Brazil...