(VietQ.vn) - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bùi Văn Thành đối với Tiểu ban nghiên cứu, thiết kế, cải tiến, nâng cao chất lượng trang phục CAND

Sáng 10/3/2015, tại Hà Nội, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an , Trưởng Ban Chỉ đạo cải tiến, nâng cao chất lượng trang phục Công an nhân dân (CAND) chủ trì buổi làm việc với Tiểu ban nghiên cứu, thiết kế, cải tiến nâng cao chất lượng trang phục CAND về tiến độ thực hiện kế hoạch cải tiến quân trang.

Trang phuc CAND phai chinh quy, uy luc, hinh thuc va moi truong - Anh 1

Các mẫu may thử và sẽ tiếp tục được chỉnh sửa sau buổi làm việc hôm nay

Thực hiện kế hoạch số 320/KH-BCĐ ngày 29/10/2014 của Ban chỉ đạo cải tiến, nâng cao chất lượng trang phục CAND, trên cơ sở lựa chọn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của lần họp trước. Tại buổi làm việc, Tiểu ban nghiên cứu, thiết kế, cải tiến đã trưng bày và giới thiệu các sản phẩm mẫu như trang phục quần áo, mũ kêpi, giầy…

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đề nghị Tiểu ban nghiên cứu, thiết kế, cải tiến, nâng cao chất lượng trang phục CAND trên cơ sở đánh giá hiện trạng, từ đó đưa ra mục tiêu thiết kế, cải tiến, đảm bảo bốn tiêu chí: chính quy, uy lực, hình thức và môi trường. Chú trọng khâu lựa chọn vật liệu chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng và đặc thù công tác…Trước khi sản xuất, cần có quá trình khảo sát để xây dựng biểu mẫu trên diện rộng. Ban Thư kí tổng hợp các ý kiến của các lực lượng, các chuyên gia , xác định mục tiêu, tiêu chí trong đợt cải tiến này; sớm đi đến thống nhất để thuyết trình trước Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ.

Các đơn vị được phân công nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng trang phục CAND đạt hiệu quả.

H. Nguyên