Đoạn video ghi lại hình ảnh Trấn Thành tận tình hướng dẫn Hari Won hát hit ''Phía cuối con đường''.

Video: Trấn Thành tận tình hướng dẫn Hari Won hát hit "Phía cuối con đường":