Việc cho vay tiêu dùng qua ngân hàng tiếp tục bị đình trệ thì vừa không giúp kích thích tiêu dùng, sản xuất mà còn tiếp tục đẩy người dân đi vay ở thị trường “chợ đen”, nơi lãi suất vay luôn ở mức “cắt cổ”, không an toàn.