So với lần gặp gỡ đầu tiên cách đây 17 ngày, Nga chơi càng lúc càng hay trong lúc Tây Ban Nha lại theo khuynh hướng ngược lại. Trận tái ngộ vì thế hứa hẹn là cuộc chiến gay go của chiến thuật, tốc độ đan bóng và tài nghệ của các ngôi sao xuất sắc nhất giải.