Ngày 6-7, Công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh đã đưa trạm thu phí Đông Hà - Quảng Trị vào hoạt động.

Đây là trạm thu phí BOT đầu tiên trên Quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Trị. Vé cho xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng là 20.000 đồng/lượt; vé cho xe từ 12 đến 30 chỗ, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn là 30.000 đồng/lượt; vé cho xe từ 31 chỗ trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là 44.000 đồng/lượt...

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Đông Hà-Quảng Trị có chiều dài 14km thực hiện theo hình thức BOT, có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Bình Nguyên