Tác phẩm điện ảnh chiến tranh lấy bối cảnh Hong Kong thời kỳ Thế chiến thứ II, xoay quanh nhân vật nữ anh hùng có thật Phương Lan do Châu Tấn thể hiện.

Tuấn Lương