(ATPvietnam.com)-Ngày 26/12/2007 tới là ngày thanh toán lãi trái phiếu tăng vốn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB1_105 mệnh giá 100.000 đồng) năm 2005 với lãi suất thanh toán là 6%/năm.