Kể từ khi Honda Việt Nam chính thức giới thiệu xe mới Honda CR-V vào cuối tháng 12/2008, sản phẩm này đã được khách hàng ưa thích và đến giữa tháng 2/2009 đã có hơn 160 xe được tiêu thụ.