Với hơn 20 năm nghiên cứu và trải nghiệm ẩm thực đặc biệt là ẩm thực Sài Gòn, tác giả Ngữ Yên đã cho ra mắt 2 cuốn sách "Sài Gòn chở cơm đi ăn phở" và "Sài Gòn, ồ bỗng ngon ghê" vào sáng 5.8.