Khi quả phết đưa ra lò, cả trăm thanh niên trai tráng chen chúc, giẫm đạp, thậm chí đánh nhau để cướp đem về nhà. Người nào không cướp được thì cố gắng chạm tay vào phết để lấy may...

Trong tiếng hò reo của mọi người, đám trai làng hừng hực lao vào cướp quả cầu đỏ

Trò cướp phết nằm trong lễ hội Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) tổ chức ngày 13 tháng Giêng để tưởng nhớ Thiều Hoa Công Chúa, một vị tướng giỏi của Hai Bà Trưng.

Phết chính hội có 6 quả (3 quả lớn là phết, 3 quả nhỏ là dúi) được làm bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng và được thờ trong đền 1 năm.

Người dân địa phương quan niệm, hễ ai cướp được phết đem về, gia đình đó sẽ may mắn, khỏe mạnh suốt năm.

Trong tiếng hò reo của mọi người, đám trai làng hừng hực lao vào cướp quả cầu đỏ. Quả phết di chuyển đến đâu, người xem hoảng sợ chạy dạt sang bên. Cuộc tranh giành hỗn loạn. Để bảo vệ quả phết cướp được, nhiều thanh niên đã xô xát, đánh nhau.

Bộ phết có 6 quả (trong đó 3 quả nhỏ gọi là dúi) được làm bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng và được thờ ở đền suốt 1 năm.

Trước khi đưa phết ra, ông "tướng phết" kéo đoàn cờ ra bãi để đặt lò

Ông trưởng tế mang phết ra làm lễ rồi đặt phết vào lò để mọi người cướp

Lò phết là một hố đất rộng được đào sẵn, sau đó dùng gậy lễ để nện

Ông trưởng tế chưa kịp đặt phết, đám trai làng đã nhao nhao vào giành

Thoát khỏi đám đông, một người bảo vệ cho chủ tế bị cát bắn đầy mắt, miệng

Đám trai làng hò dô nhào vào nơi đặt phết

Người nắm được phết bị những người xung quanh giẫm đạp lên đầu, cổ

Quanh lò phết, bụi cát bay tứ tung

Không ai chịu nhường, ai cũng muốn chạm tay vào phết dù chỉ một lần

Nhiều người phải bỏ cuộc giữa chừng vì quá mệt

Cuộc tranh giành không tránh khỏi xô xát, đánh nhau

Người nào đưa phết qua đê thì được đem phết về nhà

Mọi người đua nhau xin chạm vào phết để lấy may.

Tương truyền vào năm 16 tuổi, nghe tin Hai Bà Trưng dấy binh khởi nghĩa, công chúa Thiều Hoa liền tập hợp đội quân 500 người ngày đêm luyện tập võ nghệ, phóng lao, chơi trò đánh phết để rèn thể lực, rồi về Hát Môn tụ nghĩa. Sau khi bà mất, Trưng nữ Vương đã truy phong bà là "Phụ quốc công chúa", truyền cho dân làng lập đền thờ. Hằng năm, người dân địa phương tổ chức trò cướp phết để tưởng nhớ.