TP - Một nhiệm kỳ Quốc hội (QH) sắp đi qua với nhiều tín hiệu tích cực. Hoạt động QH ngày càng dân chủ, đổi mới, chất lượng hơn. Nhiệm kỳ QH được rút ngắn còn 4 năm nhưng vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

>> Dấu ấn dân chủ Việc tổ chức kỳ họp, sắp xếp chương trình, giám sát chuyên đề, chất vấn theo nhóm vấn đề là những “cải tiến nhỏ mang lại hiệu quả lớn”. Có một số chương trình, dự án do Chính phủ trình ra QH đã không được thông qua thể hiện chính kiến và thẩm quyền của QH trong việc quyết định những vấn đề lớn của đất nước, thể hiện trách nhiệm của QH với cử tri. Đặc biệt, nhiều đại biểu QH đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng cử tri qua những đóng góp tích cực trên cả ba phương diện lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng tại diễn đàn QH. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cho rằng do QH của ta chưa thực sự chuyên nghiệp nên nhiều ĐB chưa có điều kiện phát huy hết năng lực. Có ĐBQH do cơ cấu nên không tham gia làm hết trách nhiệm của mình. Nhất là các đại biểu kiêm nhiệm, với bộn bề công việc chính quyền, chuyên môn chính nên rất khó dành trọn thời gian và tâm huyết cho hoạt động QH. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng từng bày tỏ, cả nước có gần 500 ĐBQH, đại diện cho gần 90 triệu dân. Như vậy là mỗi đại biểu đại diện cho 1,7 vạn cử tri. Đại diện không chỉ về mặt cơ cấu, hình thức là có các dân tộc, có trong Đảng, ngoài Đảng… mà phải tiêu biểu về ý chí nguyện vọng của nhân dân. Vậy nhưng, có trường hợp cử tri chưa tin tưởng vào đại biểu ở địa phương vì việc ở địa phương có khi đụng chạm nên ĐB khó giải quyết. Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên Vũ Quang Hải cũng tâm tư: Để bầu ra được một vị ĐBQH là rất tốn kém, cả hệ thống phải vào cuộc để chuẩn bị. Chính vì vậy khi đã được dân bầu rồi là anh phải phát huy hết trách nhiệm tại các diễn đàn QH cũng như bằng các hoạt động của mình. Vẫn biết trong cơ chế hoạt động chưa đạt tính chuyên nghiệp của QH hiện nay (như nhiều đại biểu chỉ ra) để đạt được hiệu quả ở độ như mong đợi còn khó, nhưng mọi thay đổi đều phải bắt đầu từ chính trong nhận thức của từng đại biểu. Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm với cử tri đã bầu ra mình.