Đó là kiến nghị được đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra khi làm việc với đại diện Chính phủ, các Bộ, ngành về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, diễn ra ngày 13/4. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, Trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì buổi làm việc.

Trach nhiem nguoi dung dau trong xay dung nong thon moi - Anh 1

Chung sức xây dựng nông thôn mới xã Việt Tiến (Bảo Yên, Lào Cai).

Đánh giá chung kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết, Chương trình đã làm thay đổi nhận thức của đa số người dân, lôi cuốn người dân vào xây dựng nông thôn mới. Từ chỗ số đông còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của nhà nước đã chuyển sang chủ động, tự tin tham gia tích cực vào xây dựng NTM.

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, 5 năm qua cả nước đã huy động được khoảng 851.380 tỷ đồng đầu tư cho Chương trình. Đến 31-12-2015 cả nước có 1.526 xã đạt chuẩn (17,1%); đến tháng 3-2016 đã có 1.761 xã (19,7%) đạt chuẩn. Mức thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn đạt 24,4 triệu đồng/năm (tăng khoảng 1,9 lần so với năm 2010). Tính đến tháng 4-2016, cả nước đã có 23 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của số lượng lớn dân cư nông thôn được nâng cao rõ rệt. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến, góp phần tích cực nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân trên 5%/năm (từ 50,07% cuối năm 2011 xuống còn 32,59% cuối năm 2014)...

Đánh giá cao kết quả thực hiện NTM, Đoàn giám sát cho rằng, Chính phủ, các Bộ, ngành đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa đồng bộ. Có sự chênh lệch lớn về kết quả thực hiện xây dựng NTM giữa các vùng, miền. Trong khi, số xã đạt chuẩn vùng Đông Nam Bộ là 46,4%, đồng bằng sông Hồng là 42,8% thì miền núi phía Bắc chỉ đạt 8,2%, Tây Nguyên 13,2%, Đồng bằng sông Cửu Long 16,7%. Trong quá trình chỉ đạo các địa phương chủ yếu tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, chưa quan tâm đến xây dựng, nhân rộng mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. Một số địa phương có biểu hiện chạy theo thành tích, huy động quá sức dân hoặc nợ đọng xây dựng cơ bản không có khả năng thanh toán.

Sau khi đưa ra phân tích trên, Đoàn giám sát yêu cầu trong thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020, cần tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong xây dựng NTM; làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật nghiêm khắc nếu để xảy ra tình trạng huy động quá sức dân, phát sinh nợ xây dựng cơ bản không đúng quy định trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo và cơ quan thường trực các cấp về phân bổ và sử dụng nguồn lực được giao. Đặc biệt các địa phương phải bố trí đủ vốn ngân sách địa phương theo quy định của Chính phủ để thực hiện Chương trình, trong đó ưu

T.Dương