Hãy cùng 'check' xem tên tiếng Hàn của bạn có hay không nhé!

>>> Kiếp sau tên bạn thế nào, là nam hay nữ?

>>> Trắc nghiệm vui: Kiếp trước bạn tên gì?

Họ trong tên tiếng Hàn chính là số cuối trong năm sinh của bạn :

0: Park

1: Kim

2: Shin

3: Choi

4: Song

5: Kang

6: Han

7: Lee

8: Sung

9: Jung

Tháng sinh của bạn là tên đệm (tên lót):

1: Yong

2: Ji

3: Je

4: Hye

5: Dong

6: Sang

7: Ha

8: Hyo

9: Soo

10: Eun

11: Hyun

12: Rae

Ngày sinh của bạn sẽ là tên:

1: Hwa

2: Woo

3: Joon

4: Hee

5: Kyo

6: Kyung

7: Wook

8: Jin

9: Jae

10: Hoon

11: Ra

12: Bin

13: Sun

14: Ri

15: Soo

16: Rim

17: Ah

18: Ae

19: Neul

20: Mun

21: In

22: Mi

23: Ki

24: Sang

25: Byung

26: Seok

27: Gun

28: Yoo

29: Sup

30: Won

31: Sub

Ví dụ: Nếu bạn sinh 3-11-1988 thì tên tiếng Hàn của bạn là: Sung Hyun Joon.

Sưu tầm