Vụ tôm sú năm nay, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với địa phương xây dựng 2 mô hình trình diễn nuôi tôm sú theo qui trình GLOBAL GAP (GLOBAL GAP là tổ chức thiết lập các tiêu chuẩn chứng nhận tự nguyện cho các sản phẩm ngành nông nghiệp và thủy sản toàn cầu), tại xã Hiệp Mỹ Đông (huyện Cầu Ngang) và Hiệp Thạnh (huyện Duyên Hải).

Nuôi tôm sú theo mô hình GAP ở Cầu Ngang (Trà Vinh).
Ảnh: Internet

Sau gần 5 tháng thả nuôi, tất cả 4 hộ tham gia mô hình đều đạt hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể như hộ anh Nguyễn Thanh Mộng, ấp Cái Già, xã Hiệp Mỹ Đông thả nuôi 150.000 con tôm giống trên diện tích 0,5 ha, thu được 3,6 tấn tôm thương phẩm, sau khi trừ toàn bộ chi phí lãi ròng 364 triệu đồng.

Nuôi tôm sú theo qui trình GAP là mô hình sản xuất mới ở vùng ngập mặn, ven biển tỉnh Trà Vinh, sản phẩm làm ra sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn GAP. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% chi phí con giống và 30% chi phí thức ăn; người nuôi còn được cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư hướng dẫn kỹ thuật thông qua các lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ… Riêng đối với các hộ tham gia mô hình có trách nhiệm thực hiện nghiêm việc ghi chép nhật ký, lưu trữ hộ̀ sơ qui trình sản xuất, bảo quản sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn GAP như: Xây dựng, cải tạo hệ thống ao nuôi, chọn tôm giống, thức ăn; quản lý thức ăn, môi trường, sức khỏe tôm nuôi,...

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư quốc gia đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư tỉnh Trà Vinh tổ chức hội thảo, tổng kết mô hình; tập huấn qui trình, kỹ thuật nuôi tôm sú theo qui trình GAP cho 30 nông dân nuôi tôm theo hình thức thâm canh (công nghiệp) ở 3 huyện trọng điểm nuôi tôm sú của tỉnh gồm: Duyên Hải, Cầu Ngang và Trà Cú, nhằm nhân rộng mô hình trong vụ nuôi tôm sú năm 2012.