Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng, trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ, Trà Vinh cần đón đầu các dự án trọng điểm của quốc gia sắp triển khai trên địa bàn tỉnh. Nếu nắm được thời cơ, đây sẽ là động lực để Trà Vinh cất cánh.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm một công ty hóa chất tại Trà Vinh Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh sáng nay (28/7), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã biểu dương thành tích của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh đạt được trong việc đưa kinh tế liên tục phát triển với tốc độ tăng trưởng hàng năm gần 11%. Chủ tịch nước cũng gợi mở một số giải pháp tỉnh cần tập trung thực hiện để phát triển kinh tế - xã hội như cần phát huy hơn nữa tiềm năng đất đai, lợi thế về con người, cần có định hướng xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao. Trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ, tỉnh cần đón đầu các dự án trọng điểm của quốc gia sắp triển khai ở Trà Vinh như dự án Kênh đào Quan Chánh Bố, Trung tâm Điện lực Duyên Hải và khu Kinh tế Định An để Trà Vinh phát triển đi lên trong tương lai. Vấn đề quan trọng nhất là tỉnh cần tập trung đầu tư vào nguồn nhân lực tại chỗ để đáp ứng được nhu cầu phát triển ở trình độ công nghệ cao. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch đề nghị Trà Vinh nghiên cứu nâng cao chất lượng các sản phẩn thủy sản, và các cây trồng lợi thế. Chủ tịch cũng gợi ý, có thể nâng chất lượng đàn bò hiện có theo hướng đầu tư phát triển thêm bò sữa... Cùng với phát triển kinh tế, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tỉnh cần quan tâm phát triển Đảng, công tác đoàn thể, chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán người dân tộc Khơ me…, đồng thời chú ý hỗ trợ người nghèo, phát triển hệ thống y tế giáo dục để chăm lo tốt hơn cho đời sống người dân. Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Trà Vinh, ngày 27/7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đoàn cán bộ của Trung ương đã đến thăm 7 gia đình cán bộ cách mạng lão thành, gia đình thương binh và 3 doanh nghiệp. Chinhphu.vn