() - UBND tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức lễ bàn giao 1.000 ngôi nhà tình nghĩa năm 2010 cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Với tổng kinh phí xây dựng 1.000 căn nhà tình nghĩa là 25 tỷ đồng.

Trong số đó, có 5 tỷ đồng được huy động từ quỹ an sinh xã hội của tỉnh và 20 tỷ đồng do VietinBank tài trợ. Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ số tiền 25 triệu đồng để chủ động xây dựng nhà với diện tích mỗi căn trung bình 40 m2. Nhân dịp này, tỉnh cũng đã trao tặng 200 phần quà cho 200 gia đình chính sách được bàn giao nhà tình nghĩa trong đợt này. Với việc huy động tài trợ từ nhiều nguồn, tỉnh Trà Vinh phấn đấu đến cuối năm 2010 sẽ cơ bản xóa nhà tạm bợ đối với các hộ gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, hộ gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ trên địa bàn.