(ANTĐ) - Chính quyền thành phố New Delhi, ấn Độ, vừa thừa nhận đã trả lương cho 23.000 nhân viên “ma” với chi phí hơn 40 triệu USD mỗi năm.

Vụ việc bị phát hiện sau khi ông Kanwar Sain – Thị trưởng thành phố New Dehli, cho áp dụng hệ thống sinh trắc học vào tháng 8 vừa qua, kết quả, phát hiện 104.241 nhân viên thực sự trong tổng số 127.094 người được trả lương. “Hội đồng thành phố sẽ tiếp tục đi sâu điều tra vấn đề này nhằm làm rõ vụ việc, và sẽ có những hình phạt thích đáng” - ông Sain cho biết.