Hỏi: Theo hướng dẫn tại Thông tư số 65/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 1/7/2013 hướng dẫn khoản lãi vay của tổ chức không phải TCTD, hóa đơn từ ngày 1/3/2012 theo thuế suất 10% được điều chỉnh không phải chịu thuế (có chậm nộp) thì phần thuế đã nộp cho nhà thầu nước ngoài xử lý như thế nào?

Nguyễn Bích Hòa, Đà Nẵng

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 65/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 thì từ ngày 1/3/2012 cơ sở kinh doanh không phải là TCTD đã lập hóa đơn, tính thuế GTGT đối với khoản lãi cho tổ chức, cá nhân khác vay vốn thì các bên lập hóa đơn điều chỉnh và thực hiện điều chỉnh lại khoản lãi tiền vay về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp phần thuế đã nộp cho nhà thầu nước ngoài nêu trên nay DN thực hiện điều chỉnh trở thành nộp thừa (cả tiền chậm nộp) thì DN thực hiện thủ tục hoàn thuế theo quy định.

Nếu cần những thông tin chi tiết và cụ thể thực hiện các thủ tục như thế nào? Bạn đọc có thể trực tiếp đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý DN để nhận được những hỗ trợ kịp thời.