(VTV Online) - Bộ VH-TT&DL có công văn yêu cầu các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm quản lý các di tích trả lại cho những người đã trực tiếp cung tiến hiện vật lạ, các linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Ảnh minh họa

Đồng thời, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đưa ra khuyến cáo không chuyển các hiện vật lạ đó từ di tích này sang di tích khác hay những nơi công cộng.

Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ có kế hoạch phối hợp với một số cơ quan chức năng khác như Ban Tôn giáo Chính phủ để tìm phương án giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý, di dời các hiện vật lạ, linh vật ngoại lai, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam tại các đình, chùa, di tích.

Trước đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chính thức có công văn gửi các Ban, Bộ, ngành, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trong cả nước, các cơ quan, đơn vị yêu cầu không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Đối với những nơi đang sử dụng các hiện vật này để trưng bày, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc sử dụng các biểu tượng, linh vật thuần Việt để từ đó, họ di dời vật phẩm không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Ngọc Phương