Lũy kế 9 tháng đầu năm 2013, CTCP Traphaco (HOSE: TRA) đạt lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời đạt 82% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Cụ thể, doanh thu thuần trong 9 tháng đầu năm của TRA đạt hơn 1,277 tỷ đồng, tăng 28% so với 9 tháng đầu năm 2012. So với chỉ tiêu kế hoạch 1,800 tỷ đồng thì công ty đã thực hiện được 71% kế hoạch.

Theo giải trình của công ty, nguyên nhân giúp doanh thu tăng cao là do công ty mở rộng mạng lưới phân phối và mua cổ phần chi phối tại các công ty dược. Điều này đã mang lại hiệu quả cao cho công ty trong giai đoạn này.

Mặc dù các chi phí phát sinh trong giai đoạn này tăng đáng kể (chi phí bán hàng tăng 37%, chi phí quản lý tăng 21%) nhưng lợi nhuận sau thuế của TRA vẫn đạt hơn 136.13 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ.

Trừ đi lợi ích cổ đông thiểu số, lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ của TRA trong 9 tháng đầu năm 2013 đạt hơn 120 tỷ đồng, tăng 44% so với 9 tháng đầu năm 2012.

Riêng trong quý 3/2013, doanh thu thuần của TRA đạt hơn 427 tỷ đồng và lãi ròng 43.69 tỷ đồng, lần lượt tăng 22 và 20% so với cùng kỳ năm trước.

Phương Châu

Công Lý