Những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc (TQ) trong việc hạn chế xuất khẩu nông sản nhằm bảo đảm nguồn cung trong nước bước đầu đã có hiệu quả, khi trong hai tháng đầu năm 2008, buôn bán ngoại thương mặt hàng nông sản của TQ đã thâm hụt, trái với thặng dư so với cùng kỳ năm ngoái.