UBND TP vừa có tờ trình HĐND TP xem xét, thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục các dự án có chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa; dưới 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017.

TPHCM: Thu hoi 7.000ha dat cho 880 du an trong 2017 - Anh 1

Cụ thể, năm 2017 có 880 dự án (tổng diện tích 8.015ha) thực hiện với tổng diện tích đất cần thu hồi 7.089ha. Trong đó, 498 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và 2016 (tổng diện tích 4.288ha), tổng diện tích thu hồi đất 3.609ha; 382 dự án đăng ký mới từ năm 2017 (tổng diện tích 3.727ha), tổng diện tích thu hồi đất 3.480ha.

Trên địa bàn TP cũng sẽ có 316 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha với tổng diện tích 726ha; 5 dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 20ha đất rừng phòng hộ với diện tích đất 10,8ha; nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình và cá nhân tại 9 quận - huyện với tổng diện tích là 1.373ha, trong đó quận 9, Thủ Đức, Bình Tân, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ...là những địa phương có diện tích đất chuyển đổi lớn.

Minh Tuấn