Cầu Calmette mới có chiều dài 300m, rộng 22m, 6 làn xe, ở giữa là nút giao thông lớn cho các làn xe lên xuống sáu nhánh cầu. Còn 4 nhánh cầu phụ để xe lên xuống Đại lộ Đông Tây sẽ hoàn thành trong tháng 3-2009