(CAO) - Trung tâm Giám định y khoa TPHCM thuộc Sở Y tế TP vừa được thành lập tại số 105 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5. Ngoài chức năng bao quát là tham mưu, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động giám...