(CAO) Ngày 16 - 4, Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tổ chức hội nghị “Xúc tiến đầu tư công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao 2013” nhằm kêu gọi đầu tư vào 3 lĩnh vực công nghệ cao gồm: vi điện tử; cơ khí chính xác và tự động hóa; năng lượng mới, vật liệu mới. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà đã đến dự.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Mạnh Hà cho biết, để đạt được mục tiêu tái cấu trúc kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng giai đoạn 2011-2015, gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao đạt 30% tổng GDP, TPHCM đã xác định phát triển công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ là ngành then chốt.

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Khu công nghệ cao TPHCM

Theo ông Hà, ba lĩnh vực mà hội nghị quan tâm cũng chính là những lĩnh vực TPHCM đang tập trung kêu gọi đầu tư công nghiệp hỗ trợ vào Khu Công nghệ cao TPHCM nhằm phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao; nâng cao tỉ lệ nội địa hóa, giá trị sản phẩm, và năng lực doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp đã được cung cấp các thông tin về chính sách thu hút đầu tư công nghiệp hỗ trợ của TPHCM và của Khu Công nghệ cao, thúc đẩy tìm kiếm nhà cung cấp nội địa cho doanh nghiệp Khu Công nghệ cao.

Để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao ở nước ta, Nhà nước đã ban hành nhiều giải pháp khuyến khích phát triển: ưu đãi ở mức cao nhất về đất đai, thuế, áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để đào tạo, thu hút, sử dụng có hiệu quả nhân lực công nghệ cao, khuyến khích doanh nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao, đầu tư phát triển công nghệ cao; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia hình thành mạng lưới cung ứng sản phẩm, dịch vụ phụ trợ cho ngành công nghiệp công nghệ cao....