Ngày 5-10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt TPHCM quán triệt Quy định 57 của Bộ Chính trị “Về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.