“Từ nay đến tháng 9-2008, TPHCM không tăng giá các loại phí như: học phí (đến hết niên học 2007-2008 và 2008-2009), viện phí, phí khám chữa bệnh, giá nước sạch, giá vé xe buýt, giá vé và phí qua trạm thu phí, cầu, phà, đò, giá giữ xe ôtô và xe máy…”