(SGGP).- Ngày 20-1, Liên đoàn Lao động TPHCM đã tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn TPHCM năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động xây dựng nhà lưu trú cho công nhân. Cũng trong năm 2012, số vụ tình hình tranh chấp lao động tập thể dẫn đến ngừng việc giảm 82 vụ so với năm trước (giảm 44%).

Đồng chí Lê Thanh Hải ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp công đoàn TPHCM trong năm qua. Về nhiệm vụ năm 2013, đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh, các cấp công đoàn phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện đầy đủ hiệu quả các quyền và nghĩa vụ đã được pháp luật quy định, nhất là chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho công nhân, viên chức, người lao động; nâng cao kỹ năng đối thoại tại doanh nghiệp, công tác chăm lo, bảo vệ cán bộ công đoàn.

Ngoài tổ chức phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, có chiều sâu, bền vững, tiếp tục thực hiện hiệu quả “Tháng công nhân” lần thứ 5. Cần tiếp tục nỗ lực thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và phát triển đoàn viên… tích cực tham gia xây dựng Đảng, đoàn thể khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; đảm bảo đến năm 2015 đạt 100% doanh nghiệp đủ điều kiện có tổ chức công đoàn và 100% doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên có tổ chức Đảng.

Dịp này, 5 cá nhân và 2 tập thể thuộc LĐLĐ TPHCM vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì và ba.

HỒ VIỆT