Tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn TPHCM năm 2016 ước đạt 1.037.625 tỉ đồng, tăng 8,05% so với năm 2015, các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp xây dựng đều có mức tăng cao, theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 của UBND TPHCM hôm nay (17-11).

TPHCM: GDP nam 2016 tang 8,05% - Anh 1

GDP của TPHCM năm 2016 tăng 8,05% - Ảnh: Văn Nam

Cụ thể, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ của thành phố năm nay tăng 8,1% so với năm ngoái cho thấy thị trường trong nước tiếp tục tăng trưởng, sức mua chuyển biến tích cực, cung – cầu hàng hóa thiết yếu đảm bảo.

Năm 2016 tổng kim ngạch xuất khẩu của TPHCM đạt 30,64 tỉ đô la Mỹ, tăng gần 6% so với năm 2015. Kim ngạch nhập khẩu năm nay cũng đạt 37,7 tỉ đô la Mỹ với các ngành hàng nhập chủ yếu như nguyên vật liệu sản xuất máy vi tính, linh kiện điện tử, dược phẩm, chất dẻo nguyên liệu, sắt thép các loại…

Trong lĩnh vực tín dụng – ngân hàng, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố ước đến cuối năm 2016 đạt 1.833.500 tỉ đồng, tăng 17% so với năm 2015, trong đó nguồn vốn huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực, tiền gởi tiết kiệm dân cư chiếm tỷ trọng lớn đến 53% trong tổng vốn huy động.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố ước đạt 1.457.600 tỉ đồng, tăng 18% so với năm 2015. Tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp.

Chính quyền thành phố đề ra 3 chỉ tiêu kinh tế cho năm 2017 gồm: GDP đạt 8-8,5% so với năm 2016; tỷ trọng đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GDP đạt từ 35% trở lên (năm 2016 là 35,5%); tổng vốn đầu tư xã hội chiếm 30% GDP (năm 2016 là 30%).

Ngoài ra, thành phố đề ra 6 chỉ tiêu xã hội, 2 chỉ tiêu về môi trường và 1 chỉ tiêu về cải cách hành chính cho năm 2017.

Ngân sách TPHCM: Thu tăng, chi giảm

UBND TPHCM cho biết năm 2016 thành phố đạt tổng thu ngân sách 303.816 tỉ đồng, tăng 10,8% so với năm ngoái. Trong khi đó, chi ngân sách năm 2016 đạt 59.125 tỉ đồng, giảm 1,64% so với năm ngoái.

Theo kế hoạch được lãnh đạo Sở Tài chính cho hay, năm 2017 thành phố được giao thu ngân sách là 347.882 tỉ đồng và chi ngân sách năm tới là 60.369 tỉ đồng.