(SGGP).- Theo Sở GD-ĐT TPHCM, toàn TPHCM có 662 cơ sở văn hóa ngoài giờ và mỗi năm tổ chức dạy ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa cho trên 1 triệu lượt học viên, trong đó tỷ lệ học ngoại ngữ chiếm 1/2. Do số lượng cơ sở văn hóa ngoài giờ quá lớn và nội dung hoạt động đa dạng nên việc quản lý của ngành gặp nhiều khó khăn, chưa bao quát hết.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh, sở sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và hạn chế gia hạn hoạt động, cấp phép mở thêm chi nhánh đối với những trường hợp vi phạm có hệ thống; kiên quyết không cấp phép những cơ sở hoạt động trước, xin phép sau để hợp thức hóa sai phạm…

KH.B.