Theo Sở GTCC TPHCM, trên địa bàn TP hiện có 46 cầu có nguy cơ sập cần được thay thế. UBND TPHCM cũng đã có văn bản chấp thuận đề nghị của Sở về việc triển khai nhanh kế hoạch sửa chữa, thay thế các cầu yếu và cầu không đồng bộ tải trọng.