Theo Văn phòng UBND TPHCM, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn trên địa bàn 7 tháng ước đạt 41.811 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 18,8%). So với tốc độ với quý I và quý II năm 2009, thì vốn đầu tư từ đầu quý III có xu hướng tăng cao dần, nhất là khối ngành doanh nghiệp tư nhân và cổ phần tại TP.

Hiện TP đã tập trung huy động vốn từ nhiều nguồn cho các dự án đầu tư trọng điểm, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm về giao thông, thoát nước, chống ngập…; bố trí 2.546,8 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2009 để phát huy hiệu quả của dự án, hạn chế khởi công các dự án mới. Đến nay vốn đầu tư từ ngân sách đã giải ngân được 9.603,3 tỷ đồng, đạt 88,4% so với kế hoạch giao vốn đợt 1 năm 2009. Về đầu tư trong nước, tính đến ngày 20-7-2009 đã có 13.403 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 52.433,32 tỷ đồng (847 doanh nghiệp tư nhân, 1.857 công ty cổ phần, 7.095 công ty TNHH và 3.604 công ty TNHH 1 thành viên), so với cùng kỳ tăng 19% về số lượng doanh nghiệp và giảm 39% về vốn đăng ký. Tính đến tháng 7-2009, có thêm 21.166 doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với tổng vốn bổ sung là 50.640,16 tỷ đồng, bên cạnh đó cũng có 534 doanh nghiệp phải giải thể. Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), tính đến ngày 20-7-2009 tại TPHCM có 207 dự án được cấp phép đầu tư với tổng vốn đăng ký 757,96 triệu USD giảm 27,62% về số dự án và giảm 90,03% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Ngoài ra có 62 dự án tăng vốn với số vốn điều chỉnh tăng 281,1 triệu USD, tăng 84,06% về vốn đăng ký so cùng kỳ. Về vốn viện trợ phát triển (ODA), TP đã hoàn thành 3 dự án, và đang cho tiếp tục triển khai 19 dự án với tổng vốn đầu tư 50.455,04 tỷ đồng (tương đương 3.153,44 triệu USD), trong đó vốn ODA là 38.401,772 tỷ đồng (tương đương 2.400,11 triệu USD), vốn đối ứng là 12.053,268 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng đầu năm nay, đã giải ngân 2.548,37 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 2.466,93 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch năm, vốn đối ứng 81,438 tỷ đồng, đạt 61,6% kế hoạch được giao. Nhận định của UBND TP, trong cuộc họp triển khai kế hoạch cho 5 tháng còn lại của năm 2009, là tình hình đầu tư đã có những bước khởi sắc, sau những mặt kích cầu mạnh của Chính phủ, mà TPHCM là nơi giải ngân vốn kích cầu cao nhất trong cả nước, với trên 40.000 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm 2009, trong đóChương trình hành động thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng trên địa bàn TP từ đầu năm 2009 đã có những bước chuyển biến mạnh về kinh tế./.