UBND TP Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khảo sát, thống kê các biệt thự cũ xây dựng trước năm 1975.

TP Ho Chi Minh ra soat, cho xay moi mot so biet thu co - Anh 1

Đồng thời, các quận, huyện trên địa bàn kiểm đếm và phân loại nhóm biệt thự theo Dự thảo “Tiêu chí phân loại biệt thự cũ” do Viện Nghiên cứu phát triển TP trình ngày 9/8/2016. Trên cơ sở đó, xác định nhanh các biệt thự thuộc diện bảo tồn (thuộc nhóm 1 và 2) và các công trình không thuộc diện bảo tồn. Việc phân loại nhằm xác định những công trình không thuộc diện bảo tồn để sớm tháo dỡ, cấp giấy phép xây dựng cho người dân. Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu các sở, ngành chức năng sớm hoàn chỉnh Dự thảo “Tiêu chí đánh giá phân loại biệt thự cũ” đảm bảo chặt chẽ về pháp lý, phù hợp quy định và có đề xuất hướng giải quyết thuận lợi cho người dân; trình UBND TP xem xét phê duyệt trước ngày 10/11/2016.

Bổ sung kinh phí Dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 6135/UBND-ĐT về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ của Hợp đồng gói thầu tư vấn độc lập 2-lb.2 Dự án đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Trước đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội có Văn bản số 1140/ĐSĐT-BQLDA1, gửi UBND TP về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ của Hợp đồng gói thầu tư vấn độc lập 2-lb.2 của dự án. Về việc này, UBND TP đồng ý về nguyên tắc với đề xuất của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội. Yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định, đảm bảo sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.