Văn phòng UBND TP cho biết, UBND TP vừa có quyết định thành lập Quỹ bảo trì đường bộ TP thuộc UBND TP.

Theo đó, Quỹ bảo trì đường bộ có nhiệm vụ làm công tác tham mưu xây dựng, đề xuất cho UBND TP về phương án và cách tổ chức thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn.

Đồng thời hướng dẫn mức thu phí, phương thức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, quản lý và sử dụng tiền phí thu được với những nội dung cụ thể để trình Hội đồng Nhân dân TP xem xét, quyết định. Trụ sở của Quỹ bảo trì đường bộ TP đặt tại số 63 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh