Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ TP Hồ Chí Minh có 2.346 chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở và Thành ủy đã chọn 105 đảng bộ cơ sở thực hiện chủ trương thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy; chọn 92 cơ sở đảng đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Đến cuối tháng 8 có 67/67 đảng bộ quận, huyện và đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, trong đó có 10 đảng bộ thực hiện chủ trương thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy; sáu đảng bộ tổ chức đại hội điểm. Trong tổng số ủy viên ban chấp hành được bầu là 1.967 đồng chí, có 9,35% là cán bộ trẻ dưới 35 tuổi, có 25,22% là nữ, 32,69% là nhân sự mới và 67,31% tái trúng cử. Đáng chú ý, có 42 đồng chí tái ứng cử nhưng không trúng cử. Về trình độ, có 99,75% ủy viên ban chấp hành có bằng đại học và trên đại học (tăng 1,93%), có 82,66% có trình độ chính trị đạt cử nhân, cao cấp

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở Đảng bộ thành phố được tiến hành chặt chẽ, cụ thể hóa hướng dẫn quy trình công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự; các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở đã tiếp thu, quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ đạo, các hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy; việc chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành thể hiện nghiêm túc, tập trung được trí tuệ của cán bộ, đảng viên… Tuy nhiên, về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ ở nhiều đảng bộ còn dàn trải, một số báo cáo chưa thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình; việc tổ chức thảo luận góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và văn kiện cấp trên còn chưa sâu; tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia ban chấp hành khóa mới còn thấp; một số cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị danh sách bầu ban thường vụ không có số dư… Đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định công nhận kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư của 23 quận, huyện và 37 đảng bộ cấp trên cơ sở.

* Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các đảng bộ cấp trên cơ sở ở thành phố Đà Nẵng đã tổ chức đại hội và bầu 515 đồng chí vào cấp ủy khóa mới. Trong đó, số tham gia lần đầu chiếm 31,07%; số cấp ủy viên là nữ có 81 đồng chí, đạt 15,73%; trình độ từ đại học trở lên chiếm 98,06%; tỷ lệ đổi mới cấp ủy đạt 53,36%. Các đại hội chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ, dân chủ. Văn kiện đại hội được chuẩn bị công phu, sát với tình hình thực tế. Công tác nhân sự thực hiện đúng quy trình; trình độ của cấp ủy viên về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị được nâng lên nhiều so với nhiệm kỳ trước.

Tuy nhiên, báo cáo chính trị của một số đảng bộ còn dài dòng, ít sức khái quát, nặng liệt kê số liệu, thành tích, chưa chỉ ra hết khuyết điểm, hạn chế. Trong điều hành, đoàn chủ tịch một số đại hội chưa định hướng rõ những vị trí cần cơ cấu cấp ủy viên, dẫn đến một số vị trí cần cơ cấu nhưng không trúng cử cấp ủy. Tỷ lệ cán bộ trẻ ở các đảng bộ cấp trên cơ sở rất thấp, chỉ 5,77%. Nhiều tham luận tại đại hội dài dòng, minh họa báo cáo chính trị, ít có tranh luận, phản biện, hiến kế. Nhiều đại hội, việc xác định các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ mới chưa thật sát thực tiễn, chưa có các giải pháp mang tính khả thi, hiệu quả để phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, đơn vị. Nhân dịp này, Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, bài học từ các đại hội đã được tiến hành; để chủ động chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 21 sắp tới.

PV