Vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết về công tác Giáo dục Lý luận Chính trị (GD LL CT) trên địa bàn TP 6 tháng đầu năm 2009, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trung Trực, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy. Đến dự Hội nghị có Thường trực Quận ủy Q.10, các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài Chính, lãnh đạo các Ban Tuyên giáo 24 quận, huyện và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận, huyện; Ban Tuyên huấn các Đảng ủy Khối trực thuộc Thành ủy. Trong 6 tháng qua, dưới sự chỉ đạo của Thường trực các quận, huyện ủy, Ban Thường vụ các Đảng ủy khối, công tác giáo dục Lý luận Chính trị trên địa bàn TP đã mở nhiều lớp trung, cao cấp; các lớp chuyên đề của cuộc vận động Nét mới là các quận huyện đã mở những lớp nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở đang trực tiếp phụ trách các công việc liên quan tại cơ sở. Tính chung trong 6 tháng, các chương trình bồi dưỡng phát triển đảng viên (39 lớp 3.103 học viên); bồi dưỡng Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở (16 lớp 2.099 học viên); bồi dưỡng công tác Tuyên giáo cơ sở (7 lớp 1.026 học viên); Bồi dưỡng kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế (7 lớp 973 học viên); Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh (27 lớp 3.374 học viên). Các lớp chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh đã mở 6 lớp – 1.014 học viên; Chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước 3 lớp 570 học viên; Chuyên đề Tôn giáo 6 lớp 614 học viên; Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo cáo viên 11 lớp 564 học viên. Về các chương trình hiệp quản tại các quận, huyện trong 6 tháng đầu năm đã mở thêm 55 lớp mới với 3.649 học viên các chương trình: các lớp cử nhân chuyên ngành, cao cấp LL CT, trung cấp quản lý hành chính; các lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ chuyên viên, Bồi dưỡng cho các Bí thư, Chủ tịch UBND cấp phường, xã, thị trấn… Công tác GD LL CT trên địa bàn TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2009 đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đảng, Ban Tuyên giáo TW, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã trực tiếp tham mưu 10 vấn đề lớn cho Thành ủy để làm chuyển biến về nâng cao chất lượng trong Công tác GD LL CT trên địa bàn TP. Đó là bám sát các nội dung chương trình; phối hợp các quận, huyện ủy và cấp ủy tuơng đương thực hiện các chương trình GD LL CT; triển khai thực hiện các Quyết định 185,185 của Ban Bí thư TW; tham mưu triển khai nhanh các chủ trương trong Nghị quyết TW 9 (khóa X); đánh giá, báo cáo nhanh cho các cấp ủy về các chương trình hành động, và kết quả triển khai, hiệu quả triển khai; tham mưu Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Thành ủy về xây dựng kế hoạch triển khai các chủ để chuyên sâu của Cuộc vận động; tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Thành ủy tổ chức khảo sát đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện Cuộc vận động tại các đơn vị điểm: Quận I, Gò Vấp, Khối Dân chính đảng, Sở Giao thông Vận tải, Công ty Samcô.. Nhìn chung công tác GD LL CT trên địa bàn TP 6 tháng qua đã tạo nhiều nét chuyển biến mới về chất lượng đào tạo. Các quận 4,8,10,11, H.Củ Chi, Bình Chánh…đã vận dụng nhiều mô hình đào tạo các lớp gắn sát nhiệm vụ cụ thể tại cấp xã, phường, thị trấn như: Lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý, điều hành, Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp,ứng xử; bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản; lớp phổ biến pháp luật; Lớp công tác thanh tra xây dựng, Công tác Chũ thập đỏ, Công tác Dân vận, Công tác Kiểm tra…Qua các lớp gắn liền với thực tế công việc tại các địa phương, đã góp phần nâng cao sự nhận thức cho cán bộ khi điều hành, thực thi công việc, góp phần tạo ra nhiều chuyển biến về kinh tế - xã hội trên các địa bàn TP đi từ cấp cơ sở ./.