(PL)- Sẽ kiểm tra và xử phạt người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không phải mũ bảo hiểm, đội mũ không đúng quy định.

Đây là nội dung chính trong kế hoạch tăng cường quản lý chất lượng mũ bảo hiểm vừa do Phó Chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà ký.

Tới đây, người đi xe máy đội mũ bảo hiểm không đúng quy định sẽ bị xử phạt. Ảnh: HTD

Theo đó, UBND TP giao cho Công an TP và Sở GTVT tổ chức các đơn vị chuyên môn triển khai kiểm tra và xử phạt nêu trên. Bên cạnh đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm; các cơ quan như Quản lý thị trường kiểm tra việc dán nhãn, dấu hợp quy, tem CR trên mũ bảo hiểm… Thời gian thực hiện từ nay đến hết tháng 8-2013.

B.NHƠN