(PL)- TP thống nhất với đề nghị của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP là sẽ chuyển cống kiểm soát triều cường Phú Xuân sẽ được xây dựng riêng, gần sông Nhà Bè.

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo về kết hợp xây dựng cống kiểm soát triều cường Phú Xuân và cầu Phú Xuân 2 (nối quận 7 và Nhà Bè) trên tỉnh lộ 15B như trên. Theo TP, việc đầu tư cống kiểm soát triều cường Phú Xuân phải triển khai sớm để đảm bảo đồng bộ và tiến độ theo quyết định của Thủ tướng về phê duyệt quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực TP. Tuy nhiên, vị trí đề xuất kết hợp cống kiểm soát triều cường nằm cách xa cửa sông, phải kéo dài tuyến đê… sẽ không hiệu quả nên UBND TP đồng ý chuyển địa điểm như trên. V.YÊN